Aby zadbać o Twoją prywatność podczas korzystania ze strony internetowej i zapewnić maksymalną ochronę Twoich danych, oraz aby zapewnić Ci komfortowe i efektywne warunki użytkowania Serwisu, przedstawiamy poniżej niezbędne informacje.

I. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

II. Pliki cookies, które jako Administrator używam, w celu zwiększenia efektywności Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Polityka prywatności to informacje, które zostały przeze mnie przygotowane i uwzględniają tzw. przepisy RODO, czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu wayway.pl będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest CC Grzegorz Chruślicki, Mateusz Golonka S.C., ul. Axentowicza 19, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7373567744. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. Są to poszczególne informacje, które w połączeniu z daną osobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości tej osoby. Przykładowe dane osobowe to: Imię i nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania i numer telefonu, Wizerunek, Identyfikator internetowy – np. poprzez pliki cookies, IP urządzenia, Adres email pozwalający na identyfikację tożsamości, np. imię i nazwisko lub identyfikacja w jakiej firmie osoba pracuje, Nr dowodu tożsamości, Dane o geolokalizacji – w urządzeniu np. smartfonie.

I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia przez nas usług – kontakt przez formularz kontaktowy, badanie preferencji odwiedzających serwis poprzez analizę plików cookies, dokonanie zakupu w sklepie, oraz rejestracja w serwisie. Przestrzegamy następujących zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość – przetwarzamy dane osobowe wg tych zasad. Ograniczenie celu – gromadzimy i przetwarzamy dane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Minimalizacja danych – dane są adekwatne i stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Prawidłowość – dane są prawidłowe i w razie potrzebny są uaktualniane przez Administratora. Ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą dane, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Integralność i poufność – dane są przetwarzane z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa danych za pomocą odpowiednich i optymalnych środków technologicznych i organizacyjnych. Rozliczalność – jako Administrator danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów RODO i jesteśmy w stanie wykazać ich przestrzeganie.

2. Posiadasz prawo do: Dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych, Przenoszenia Twoich danych osobowych, Wniesienia skargi do organu nadzorczego, Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez nas usług (również w celach marketingowych – więcej w sekcji Pliki Cookies). Nie będziesz otrzymywać informacji marketingowych, bez wyrażenia na to zgody.

4. Twoje dane osobowe są należycie chronione przez zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technologicznych przez Administratora – CC Grzegorz Chruślicki, Mateusz Golonka s.c. W tym celu korzystamy z szyfrowanych połączeń, certyfikatów SSL i innych zabezpieczeń. Chronimy Twoje dane osobowe, nie udostępniamy ich i nie ujawniamy ich osobom nieupoważnionym. Zabezpieczamy je na wypadek cyberataku (modyfikacji, utraty lub kradzieży).

5. Jedynym przypadkiem udostępnienia Twoich danych osobowych – tylko podmiotom uprawnionym, może być przekazanie ich na mocy obowiązujących przepisów prawa organom wymiaru sprawiedliwości.

II. PLIKI COOKIES – TZW. CIASTECZKA

1. Pliki cookies tzw. ciasteczka – to pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu podczas użytkowania przez Ciebie stron, serwisów i aplikacji internetowych. Pliki cookies umożliwiają Tobie korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2. Istnieje możliwość administrowania ciasteczkami, może to jednak wpłynąć na niektóre funkcje serwisu internetowego. W zależności od przeglądarki z której korzystasz, możesz zarządzać plikami cookies: Chrome Firefox Opera Safari Microsoft Edge

3. Pliki cookies w serwisie wayway.pl pozwalają na: Zapamiętywanie informacji o Twojej sesji, ma to na celu dostosowywanie zawartości serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Pliki ciasteczek rozpoznają Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlają stronę internetową – dostosowują rozdzielczość do urządzenia, z którego korzystasz. Analizę i tworzenie statystyk, w celu zwiększenia efektywności zawartości i struktury serwisu. Profilowanie użytkownika serwisu, wyświetlania dedykowanych i odpowiednich materiałów reklamowych (np. Google Ads).

4. Nie wyłączenie wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie opisane w pkt. 3. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

5. Podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu uzyskujące dostęp do plików cookies to (linki do Polityki Prywatności): Google Facebook Yoast

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych lub zapytać czym jest Polityka Prywatności, napisz na adres e-mail hey@wayway.pl lub skorzystaj z Formularza Kontaktu.